Zespół

design-dentist-clinic-Natalia Lamperska.png

dr nauk med. Aneta Grochowina Kompleksowe Leczenie Stomatologiczne

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie radiologii i endodoncji. Ukończyła Curriculum z zakresu implantologii i implantoprotetyki w MPI (Mediterranean Prosthodontic Institute) u dr. Fernando Rojasa-Vizcayi i w School of Dentistry The University of North Carolina (prof. Lyndon Cooper) w 2014 roku. W latach 2015 – 2016 odbyła szkolenia z zakresu implantologii i implantoprotetyki w Bostonie (Bicon Implants Institute, dr Rainier Urdaneta, dr Shadi Daher), Rzymie (prof. Mauro Marincola) i w Wiedniu ( prof. Rolf Ewers). Jest absolwentką Curriculum Dawson Academy z zakresu kompleksowej diagnostyki i rehabilitacji narządu żucia w uwzględnieniem funkcjonalnej okluzji. W latach 2017-2018 w Bazylei i Frankfurcie odbyła Curriculum ITI z implantologii, ukończony egzaminem i certyfikatem międzynarodowej organizacji ITI. Po 2,5 letnich studiach podyplomowych, w sierpniu 2020 roku obroniła pracę naukową z zakresu periodontologii i implantologii na University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry w Luksemburgu uzyskując tytuł Master of Science in Oral Implantology and Periodontology. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, ICOI Europe oraz aktywnym członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, z czego jest szczególnie dumna.

Protetyka w Design Dental Clinic to sztuka i piękno w funkcji zdrowego uśmiechu.