Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna stanowi najszybciej zmieniającą się obecnie dziedzinę stomatologii, głównie dzięki wsparciu ze strony implantologii oraz rewolucji materiałowej i technologii CAD-CAM. 

Rozwiązania w postaci ultracienkich licówek ceramicznych, cyrkonowych łączników implantologicznych czy też wielofilarowych prac protetycznych o podbudowie z tlenku cyrkonu mają wiele zalet z punktu widzenia Pacjenta i lekarza stomatologa.

Traktujemy protetykę jak dziedzinę sztuki Kolor, kształt, wielkość - tu każdy detal odgrywa główną rolę

Licówki

Licówka ceramiczna to najdoskonalszy przykład idealnej symbiozy, łatwości uzyskania efektu estetycznego uśmiechu Pacjenta w połączeniu z maksymalnym zachowaniem jego własnych zębów.

Jest to osiągane dzięki zaawansowanemu procesowi cyfrowego planowania leczenia w oparciu o trójwymiarowe skanowanie twarzy i uzębienia, oraz technicznej doskonałości wykonywania licówek ceramicznych o grubości nawet 0,2 mm!

Planowanie leczenia w ujęciu klasycznym obejmowało przede wszystkim określenie sposobu wykorzystania filarów protetycznych dla osiągnięcia odpowiedniego efektu leczenia. Obecnie za równie ważne uznaje się odpowiednie zaplanowanie przebiegu powierzchni artykulacyjnych pracy protetycznej, a w przypadku licówek ceramicznych również ich grubości i potencjalnego efektu kosmetycznego leczenia protetycznego.

Efekt kosmetyczny wymaga również starannego przedyskutowania z Pacjentem, w celu dopasowania do siebie jego oczekiwań i możliwości wynikających ze stanu podłoża protetycznego w jamie ustnej.

Protetyka w Design Dental Clinic

Planowanie leczenia i pre-wizualizacja efektu leczenia protetycznego obejmuje:

Samo leczenie przy pomocy licówek ceramicznych prowadzone jest w mało inwazyjny sposób dla zębów Pacjenta. Odpowiedni przygotowany plan leczenia pozwala często całkowicie zrezygnować z jakiegokolwiek szlifowania zębów. Dzięki bezpośredniej współpracy z pracownią protetyczna NATRODENT – która mieści się w tej samej lokalizacji – licówki są przygotowywane niemal natychmiast i gotowe do zacementowania w ustach u Pacjenta już w kilka dni po pierwszej wizycie. Leczenie z wykorzystaniem licówek ceramicznych prowadzone ze wsparciem nowoczesnych technologii cyfrowych zapewnia szybkie uzyskanie idealnego efektu estetycznego u każdego pacjenta.

Korony i mosty

Jednym z rodzajów prac protetycznych są stałe uzupełnienia w postaci koron i mostów. W przeciwieństwie do protez zębowych, które można z łatwością wyjąć, są one mocowane na stałe – bezpośrednio do implantów lub osadzonych zębów.

Wykorzystujemy rekonstrukcje protetyczne oparte na koronach, mostach zbudowanych z tlenku cyrkonu oraz ceramicznych, opieramy je na implantach tytanowych możliwych do wykonania w każdych warunkach kostnych.

Ddzisiejsza implantologia pozwala na przywrócenie prawidłowej funkcji zębów

Protetyka na implantach

W przypadku braku zębów najlepszą metodą leczenia jest uzupełnienie ich implantami. Pozwalają one na odtworzenie brakującego uzębienia bez żadnego obciążania istniejących, zdrowych zębów. Implant to odpowiednik korzenia zęba, wykonany z tytanu. Osadzona na nim korona protetyczna jest nie do odróżnienia od własnych naturalnych zębów Pacjenta, zarówno pod względem wyglądu, jak i funkcjonalności. Praca protetyczna oparta na implantach to obecnie najlepsze i najbardziej biozgodne rozwiązanie uzupełniania brakujących zębów dla pacjentów.